Welkom

Welkom

Je vindt hier een compleet palet voor de ontwikkeling en certificering van de professional die in een projectomgeving werkt als een manager, projectmanager, consultant of inhoudelijk specialist. Alle trainingen kunnen op maat worden gemaakt en gecombineerd om aan de speciale vereisten van uw organisatie te voldoen. Tenzij anders aangegeven kunnen ze in het Nederlands of Engels gevolgd worden.

Talent is nodig om goed te zijn, excellentie vraagt om additionele training en begeleiding

competentiekwadrant_NLIn zowat alle sectoren van de arbeidsmarkt, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid, is de vraag naar projectmanagers hoog. Heel wat beroepsmensen, vooral starters, voelen zich aangetrokken tot projectmanagement. De uitdagingen en verantwoordelijkheden, de mogelijkheden tot zelfontplooiing, en carrièremogelijkheden dragen bij tot die aantrekkingskracht. Projectmanagers die al een tijdje het vak uitoefenen weten ondertussen maar al te goed dat er veel meer nodig is dan een positieve attitude en gezond verstand om een excellente projectmanager te zijn. De hedendaagse projectmanager heeft een gamma aan vaardigheden, kennis en technieken nodig om zijn mannetje te staan. Het Project Competence Programme levert aan professionals en organisaties een hele reeks services om competenties uit te bouwen die nodig zijn om projecten op een excellente wijze aan te sturen. Deze competenties worden onderverdeeld over een viertal domeinen: de harde projectmanagement technieken, methodologie en certificering, gedragsmatige en inter-persoonlijke vaardigheden en handvatten om de context en organisatie waarin men moet opereren beter te bespelen.

Projectmanagement technieken

Hieronder vallen essentiële zaken zoals het initiëren, starten, beheren en sluiten van een project. Technieken om scope, kwaliteit, tijd en budget onder controle te houden en het project te sturen in richting van de vooraf gedefinieerde doelstellingen. In deze rubriek zitten ook technieken: om business strategieën en de vereisten te definiëren en te managen, om alle belanghebbenden te betrekken, en om met onzekerheid, risico’s en veranderingen om te kunnen gaan. Tools zoals templates en projectmanagement software kunnen deze technieken ondersteunen.

Methodologie & certificering

Gestructureerd projectmanagement betekent dat het project wordt aangepakt op een logische en georganiseerde manier, volgens bepaalde stappen en met duidelijke afspraken over de rollen en verantwoordelijkheden. Een methodologie is de geschreven neerslag van deze logische en georganiseerde benadering. Valkuilen en belemmeringen die tal van projectmanagers in het verleden hebben ondervonden, zijn samengebald in methodologieën en internationale standaarden. Ze voorzien in de relevante kennis, vaardigheden, technieken en attitude waarover een projectmanager moet beschikken om zijn beroep uit te kunnen voeren. Een projectmanagementcertificaat bewijst dat een projectmanager een bepaald en vooraf gedefinieerd niveau heeft behaald die zijn inzichten, vaardigheden en ervaringen weerspiegelen. De voornaamste standaarden op de markt zijn IPMA, PMI, PRINCE2® en SCRUM.

Gedragsmatige en interpersoonlijke vaardigheden

Projecten worden door mensen uitgevoerd. Binnen die projecten werken mensen samen vaak in een nieuwe en tot dan toe onbekende omgeving. Leiderschap is vereist om een team en de belanghebbenden te richten naar een gemeenschappelijke uitkomst van het project. Dit is een vaak lastige, maar dankbare job: het gaat over samenwerken. Een goede projectmanager begrijpt hoe hij een team kan motiveren en faciliteren. Hij voelt het belang aan dat alle partijen hebben bij het project en zoekt ondersteuning en engagement voor zijn benaderingswijze. Communicatie, leiderschap, presenteren, onderhandelen en conflicthantering worden vaak onderschat maar zijn cruciaal om succesvol te zijn.

Begrip van organisatie en omgeving

Projecten vinden hun oorsprong in diverse organisatorische, strategische, culturele en technische omgevingen, en hebben de bedoeling bij te dragen aan de baten en strategische doelstellingen binnen die context. De moeilijkheid hierbij is dat organisaties die deze projecten financieren, keuzes moeten maken omdat ze slechts beperkte middelen hebben. Weten waar de gevoeligheden binnen de organisatie liggen, communicatie en politieke flair zijn vereist om er voor te zorgen dat corporate management zich blijft engageren voor het project. Het Project Competence Programme biedt voor elk van de bovenstaande domeinen, training en belgeleiding. U kan bij ons terecht voor open cursussen, in-company en persoonlijke begeleidingstrajecten. Wenst u meer te weten over onze aanpak, of over onze trainingen, aarzel niet om ons te contacteren.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited