Projectmanagement voor gevorderden

Projectmanagement voor gevorderden

Tweedaagse training

Trainers: Arjan van Bommel en Johan Martens

5Training voor ervaren projectmanagers waarin dieper wordt ingegaan op de belangrijkste concepten en technieken, zoals de projectplanning en controlecyclus, fasering, risicomanagement, communicatie en besluitvorming. De training blijft een goede balans tussen theorie en praktische vaardigheden en tussen de methodische en menselijke kant van projecten. (meer…)

Inschatten van projectkosten en –doorlooptijden

Inschatten van projectkosten en –doorlooptijden

Cursus voor gevorderden

Trainer: Johan Martens

Budgetting2Het maken van een degelijk onderbouwde kostenraming en tijdsplanning is noodzakelijk voor degelijke besluitvorming. Het schatten van toekomstige kosten en doorlooptijden is een complexe opgave, die vaak wordt ondernomen onder enorme tijdsdruk vanwege de klant, onder druk van de competitie en onder druk van eigen management. (meer…)

Financieel management van projecten

Financieel management van projecten

Cursus voor gevorderden

Trainer: Johan Martens

Project-Finance

Projectmanagers zijn vandaag de dag niet alleen verantwoordelijk voor het halen van de technische doelstellingen en het naleven van de planning, zij worden ook geacht bij te dragen aan de winstgevendheid en de financiële doelstellingen van de organisatie. Dit betekent dat projectmanagers in staat moeten zijn om het projectbudget te beheren, hierover accuraat te rapporteren en een forecast uit te brengen over de financiële uitkomst van het project. (meer…)

Risicomanagement in projecten

Risicomanagement in projecten

Cursus voor gevorderden

Trainer: Johan Martens

Elk project gaat gepaard met onzekerheden. Voor de projectmanager is het belangrijk ze te herkennen als bedreigingen en kansen, de risico’s te visualiseren, uitkomsten te optimaliseren, effectieve maatregelen uit te werken en uit te voeren zodat de oplevering van het project in lijn blijft met de verwachtingen van de stakeholders.

Risk Management (meer…)

Omgaan met weerstanden bij veranderen

Omgaan met weerstanden bij veranderen

3 daagse training voor project professionals

Trainer: Arjan van Bommel

Elk project is een verandering. Met name op de werkvloer wordt dat zo ervaren. De juiste mensen mee zien te krijgen is cruciaal voor de uiteindelijke opbrengsten van het project. Deze training geeft inzicht in weerstanden bij veranderen en geeft mogelijke veranderstrategieën en praktische handreikingen om hiermee om te gaan.

Project Competence Lab - projectmanagement game

Project Competence Lab:

alle kennis in de praktijk

projectmanagementgame van 2½ dag

Trainers: Arjan van Bommel en Johan Martens

In deze projectmanagementgame doorloopt de deelnemer in zeer beknopte tijdseenheden alle fasen van een project. In een team wordt een concrete opdracht uitgevoerd. Daarbij worden alle bekende valkuilen en risico’s van projecten aan den lijve ervaren. Gelukkig bestaat er ook de mogelijkheid om tijdens de simulatie bij te sturen en veel leerervaringen op te doen die direct praktisch toepasbaar zijn. (meer…)

Agile met Scrum

Agile met Scrum

2-daagse cursus voor gevorderden

Trainer: Johan Martens Software projecten zijn complexe omgevingen waar het onmogelijk is om alles op voorhand te weten en in te plannen. Dus, eerder dan te plannen, sturen en instrueren, richt Scrum zich tot coachen en faciliteren van ontwikkelingteams om business value te leveren in dringende en business critical situaties. Voor de meeste organisaties is het een uitdaging om van een traditioneel project management naar een agile project omgeving te migreren. (meer…)

Advanced Scrum Master

Advanced Scrum Master

2-daagse training voor gevorderden

Trainer: Paul Wijntjes

Scrum MasterAls gecertificeerd Scrum Master heb je de basis gelegd om succesvol Scrum projecten te kunnen begeleiden. Je hebt enige tijd ervaring opgedaan in deze rol en merkt dat een verdere verdieping van je skills en uitbreiding van je toolkit nodig zijn om Agile processen succesvol op gang te brengen en tot goede resultaten te leiden. Daarnaast is het belangrijk om te leren van andere Scrum Masters en hun ervaring in de praktijk. (meer…)