Praktisch Projectmanagement

Praktisch Projectmanagement

Basistraining

Trainers: Arjan van Bommel en Johan Martens

Je hebt de verantwoordelijkheid voor één of meer projecten. Men verwacht dat je het project “op tijd, binnen budget en volgens specificatie” oplevert. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar door de voortdurende en vele organisatieveranderingen worden we voortdurend uitgedaagd om op koers te blijven, de kosten te beheersen en aan alle kwaliteitsvereisten te voldoen. Je hebt te maken met je opdrachtgever, lijnmanagers, specialisten, leveranciers en je moet er ook nog voor zorgen dat alle medewerkers betrokken en gemotiveerd blijven. Zulke opdrachten vereisen een gestructureerde aanpak! Deze praktische introductietraining geeft antwoord op veel voorkomende plannings– en besturingsvalkuilen en is gebaseerd op de meest recente inzichten uit het praktijkveld. (meer…)

Projectmanagement voor specialisten en adviseurs

Projectmanagement voor specialisten en adviseurs

Een 2 daagse introductie voor teamleden

Trainers: Arjan van Bommel en Johan Martens successful-collaboration

Als professional (adviseur of inhoudelijk specialist) ben je voortdurend werkzaam in projecten. Veel van je werk voer je uit binnen een tijdelijke organisatie, gericht op het leveren van specifieke resultaten, producten en diensten. Naast het werk in projecten vragen ook lopende zaken en ad-hoc activiteiten voortdurend tijd en aandacht. Daarom is het nodig je werkzaamheden beter te beheren en te organiseren, een balans te houden tussen project- en regulier werk en de verwachtingen van anderen over jouw resultaten te managen. (meer…)

Communiceer je project!

Communiceer je project!

Intensieve 2-daagse training met avondprogramma

Trainer: Arjan van Bommel 

Hoe krijg ik mensen mee in mijn projecten en hoe zet ik een goed communicatieplan op?

Communicatie blijft bij veel projecten onderbelicht. Door de nodige aandacht op technische uitvoering wordt vergeten alle belanghebbenden betrokken te houden. Dat kan leiden tot wegzakkend draagvlak en verkeerde verwachtingen. “Communiceer je project!” geeft je inzicht en handreikingen om communicatie weer op no. 1 van je prioriteitenlijst te krijgen. (meer…)