PMO professional (IPMA)

PMO professional (IPMA)

4 daagse training

De laatste jaren wint het hebben van een professioneel Project Management Office (PMO) aan belang. Een PMO is een servicegericht team van gespecialiseerde professionals dat ten dienste staat van de project- en veranderorganisatie op zowel strategisch, tactisch als op operationeel niveau. PMO professionals ondersteunen het management van projecten, maar ook van programma’s en portfolio’s. Zij verzorgen en onderhouden onder andere:

  • tools en technieken
  • processen, procedures en werkinstructies
  • managementinformatie en advies
  • professionalisering, training en coaching

ICB4 Perspective-People-Practice

PRINCE2® foundation

PRINCE2® foundation

3 daagse training en certificering

Trainer: Arjan van Bommel

Inhoud

De training behandelt de principes, processen, thema’s en technieken zoals Productgericht plannen, Kwaliteits–beoordeling en Risicomanagement van de PRINCE2 Projectmanagementmethode. Het is tevens de voorbereiding op het PRINCE2 Foundation examen, welke na afloop van de training kan worden gedaan. De 3 daagse cursus omvat het volgende:

  • uitleg van de methode
  • individuele en groepsopdrachten gebaseerd op cases
  • groepsdiscussies geleid door de trainer
  • cursistenmap (handout)
  • boek: Projectmanagement op basis van PRINCE2 editie 2009

Bij voorkeur zijn de te hanteren cases afkomstig uit de eigen werksituatie. PRINCE2_swirl_logo (meer…)

Management van projecteisen

Management van projecteisen

2 daagse training

Trainer: Johan Martens 

Het kennen van de projecteisen (requirements) is een belangrijke, zo niet ‘de’ belangrijkste, factor voor het slagen van een project. Het gebeurt regelmatig dat tijdens de voortgang van het project nieuwe eisen, al dan niet terecht, in het project worden opgenomen, terwijl reeds bestaande eisen vergeten of maar half geïmplementeerd worden. Dit leidt vaak tot grote frustratie van de klant en de project sponsors. In deze tweedaagse workshop leert u technieken om requirements te definiëren, deze te documenteren, en te prioriteren. Bovendien wordt er ingezoomd op het beheren van de eisen vanaf het begin van het project tot aan de oplevering van het resultaat. Een case en praktische voorbeelden helpen u om deze aanpak ook binnen uw eigen organisatie uit te voeren.

Projectportfolio management

Projectportfolio management

2-daagse workshop

Trainer: Johan Martens

In deze cursus leert u hoe u een helikoptervisie kunt krijgen op al uw projecten binnen uw organisatie. Vandaar uit kunt u de planning en het inzetten van middelen beoordelen en verbeteren. U kunt betere beslissingen nemen om bepaalde projecten op te starten, de lopende projecten voort te zetten of juist te beëindigen. Er wordt een methodologie aangereikt om projecten te evalueren, te selecteren en te prioriteren. U leert hoe u de inzet van middelen, kosten en project voortgang kunt monitoren. Tools en technieken worden geoefend tijdens de training zodat u de juiste projecten kunt selecteren die in lijn zijn met de organisatiestrategie en bijdragen tot de bedrijfsdoelstellingen.

Overview projectmanagement standaarden en methoden

Overview projectmanagement standaarden en methoden

Eéndaagse workshop

directionsDeze cursus geeft u een overzicht van de verschillende gangbare projectstandaarden en methoden. Er zal een vergelijking worden gemaakt tussen PMI, PRINCE2, IPMA en SCRUM. Wat zijn de overeenkomsten, wat zijn de verschillen en waar u op moet letten indien u een keuze wil maken?

Inschatten van projectkosten en –doorlooptijden

Inschatten van projectkosten en –doorlooptijden

Cursus voor gevorderden

Trainer: Johan Martens

Budgetting2Het maken van een degelijk onderbouwde kostenraming en tijdsplanning is noodzakelijk voor degelijke besluitvorming. Het schatten van toekomstige kosten en doorlooptijden is een complexe opgave, die vaak wordt ondernomen onder enorme tijdsdruk vanwege de klant, onder druk van de competitie en onder druk van eigen management. (meer…)

Project Competence Lab - projectmanagement game

Project Competence Lab:

alle kennis in de praktijk

projectmanagementgame van 2½ dag

Trainers: Arjan van Bommel en Johan Martens

In deze projectmanagementgame doorloopt de deelnemer in zeer beknopte tijdseenheden alle fasen van een project. In een team wordt een concrete opdracht uitgevoerd. Daarbij worden alle bekende valkuilen en risico’s van projecten aan den lijve ervaren. Gelukkig bestaat er ook de mogelijkheid om tijdens de simulatie bij te sturen en veel leerervaringen op te doen die direct praktisch toepasbaar zijn. (meer…)

Agile met Scrum

Agile met Scrum

2-daagse cursus voor gevorderden

Trainer: Johan Martens Software projecten zijn complexe omgevingen waar het onmogelijk is om alles op voorhand te weten en in te plannen. Dus, eerder dan te plannen, sturen en instrueren, richt Scrum zich tot coachen en faciliteren van ontwikkelingteams om business value te leveren in dringende en business critical situaties. Voor de meeste organisaties is het een uitdaging om van een traditioneel project management naar een agile project omgeving te migreren. (meer…)

Project-auditing

Project-auditing

Inzicht in projectprestaties

Middels onze op maak gemaakte en geactualiseerde Project Health Check, bestaande uit 200+ kritieke projectmanagement indicatoren, beoordelen we het volwassenheidsniveau van uw project(en) en de projectmanagementorganisatie. U verkrijgt inzicht in de sterktes en zwaktes van het onderhavige project of projecten en verneemt de risico’s en kansen die u tegenkomst bij de implementatie van het project. Ons rapportageformaat wordt aangepast aan de wensen van uw organisatie. Project-auditing is een effectief middel om de PMO of het programmamanagement van uw bedrijf te professionaliseren.