Workshop Agile werken met Scrum

Workshop Agile werken met Scrum

Agile awareness training (1d) voor professionals in projecten, ict en productontwikkeling

Trainer: Paul Wijntjes

Hoe kan ik als zelfstandige meedraaien in een Agile/Scrum omgeving bij opdrachtgevers? Agile betekent lenig of wendbaar. Scrum is de nieuwe manier van producten ontwikkelen en projecten runnen. Slim, lean en met een slagvaardig team. Wanneer werkt het en wanneer niet? Wat heb ik er aan? Hoe kan ik me kwalificeren?

Deze ééndaagse workshop maakt onderdeel uit van het 3-daagse Professional Skills Programma voor zelfstandig professionals (Nederlandstalig).

Meer informatie en aanmelden

Projectleiderschap I

Projectleiderschap I: 
Persoonlijke, interpersoonlijke en managementvaardigheden

Intensieve 3 daagse leiderschapstraining 

diverse trainers

Zeer intensieve training waarin de persoon van de projectmanager centraal staat. Inzicht in eigen gedrag en gewoontes vormt het vertrekpunt om stapsgewijs de persoonlijke effectiviteit te verbeteren. Verschillende stijlen voor communicatie, onderhandelen en leidinggeven geven de deelnemer de nodige slagkracht in projecten.

(meer…)

Projectleiderschap II

Projectleiderschap II:
Projectmanagementvaardigheden voor gevorderden

Intensieve 5 daagse leiderschapstraining 

diverse trainers

Zeer intensieve training voor de ervaren projectmanager die zijn persoonlijke stijl en gedrag voor communicatie, onderhandelen en leidinggeven verder wil verbeteren. De deelnemer krijgt grondige feedback op eigen gedragsvoorkeuren en concrete handreikingen om deze effectiever te maken. De training wordt afgesloten met een concreet actieplan.

(meer…)

Stakeholdermanagement en communicatie in projecten

Stakeholdermanagement en communicatie in projecten

3 daagse training

Trainers: Arjan van Bommel en Johan Martens

De politieke dimensie rond projecten wordt door velen als iets ongrijpbaars gezien. De training leert belangen en machts- en invloedsrelaties te analyseren om vervolgens concrete strategieën voor communicatie te ontwikkelen en toe te passen. Hiermee wordt ‘de politiek’ hanteerbaar en kan gericht gewerkt worden aan een voor alle partijen bevredigend eindresultaat. (meer…)

Effectief presenteren

Effectief presenteren

2 daagse workshop

presentationHoe vaak blijkt een ‘interactieve presentatie’ niet meer te zijn dan een slideshow met op het einde het uitdagende: “zijn er nog vragen?”. Centraal staat natuurlijk wat u wilt bereiken met de presentatie. In deze training komen daarom verschillende presentatievormen aan de orde. Door voorbeelden en zelf veel te doen worden presentatievaardigheden zichtbaar verbeterd.

 

Tijd en stressmanagement

Tijd en stressmanagement

2 daagse training

Trainer: Arjan van Bommel

6Effectief projectmanagement vraagt om gedegen time management. Niet alleen de tijd van het team maar ook de eigen tijd moet effectief worden ingezet. Stress is een belangrijke factor voor het verlies van effectiviteit. De training leert betere keuzes te maken en eigen werkzaamheden handiger te organiseren. Tevens komen stressreducerende tips aan de orde. (meer…)