David Davidson

David Davidson

David is een zeer ervaren en betrokken trainer op het gebied van best practices binnen de ICT (PRINCE2, ITIL, BISL, Lean, Scrum) en op het gebied van Media Training en Management Development.

Johan Martens

Johan Martens

Johan is bijna twintig jaar actief als projectmanager. Hij heeft projecten geleid in diverse sectoren, waaronder overheid, transport, bankwezen, ICT, medical devices en satelliet communicatie. Hierdoor beschikt hij over een hele waaier aan kennis en beroepservaring die hem dagelijks helpt bij het leiden van projecten. Hij is tevens meer dan tien jaar actief als trainer/coach. (meer…)

Arjan van Bommel MA

Arjan van Bommel MA

Arjan is zelfstandig learning consultant, ontwikkelaar, managementtrainer, en ondernemer en heeft 20 jaar ervaring binnen projecten, programma’s en projectmatig werkende organisaties. Door het werken met vele projectmanagers, programmamanagers, lijnmanagers, trainers en consultants beschikt hij over een brede praktijkkennis en is bekend met de valkuilen en knelpunten waar professionals steeds weer mee te maken krijgen. (meer…)

Paul Wijntjes

Paul Wijntjes

Paul is een zeer ervaren Agile trainer en coach. Hij is erg sterk in oplossingen op het snijvlak van techniek, mens, proces en organisatie. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring als o.a. project manager, coach, trainer, consultant en software architect in de technisch automatisering. Daarmee begrijpt hij zowel het veranderingsproces vanuit de ontwikkelaar als vanuit het gezichtspunt van de business. (meer…)

Hans van Leeuwen

Hans van Leeuwen

Hans is een zeer ervaren project- en programmamanager binnen een grote variatie in branches: telecom en ICT, politie en justitie, spoorweginfrastructuur, rijks- en lagere overheden. Hij gaf leiding aan grote (verander-)programma’s, variërend van heel technische programma’s waar oplevering van een aantal producten en/of diensten cruciaal was tot reorganisaties en grootschalige verbeteringen in (primaire) processen. Hij past formele methoden en interventies toe op gebieden als programma-, project en verandermanagement, teamontwikkeling, samenwerking en communicatie. Na zijn carrière bij British Telecom werkt hij als zelfstanding trainer en coach aan het verbeteren van programma’s binnen organisaties.

Auteur van o.a.: Organisaties veranderen met programma’s: Praktijkboek programmamanagement, 2009

Mark Kouwenhoven

Mark Kouwenhoven

Mark heeft brede ervaring in Project, Programma, Portfolio en Risico Management als PM, PMO, PM-adviseur en Als Management Trainer en Coach. Zijn werkervaring (20 jaar) heeft hij opgedaan bij diverse multinationals aan zowel de businesskant als de ICT-kant van de organisatie. Mark gebruikt zijn ervaringen als levende voorbeelden in zijn trainingen en tijdens andere interventies.Mark is bovenal pragmatisch en zal de best practice en theoretische modellen toepassen op de situatie, zodat de principes en gezond (boeren) verstand achter de methodiek helder wordt. (meer…)