Praktisch Projectmanagement

Praktisch Projectmanagement

Basistraining

Trainers: Arjan van Bommel en Johan Martens

Je hebt de verantwoordelijkheid voor één of meer projecten. Men verwacht dat je het project “op tijd, binnen budget en volgens specificatie” oplevert. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar door de voortdurende en vele organisatieveranderingen worden we voortdurend uitgedaagd om op koers te blijven, de kosten te beheersen en aan alle kwaliteitsvereisten te voldoen. Je hebt te maken met je opdrachtgever, lijnmanagers, specialisten, leveranciers en je moet er ook nog voor zorgen dat alle medewerkers betrokken en gemotiveerd blijven. Zulke opdrachten vereisen een gestructureerde aanpak! Deze praktische introductietraining geeft antwoord op veel voorkomende plannings– en besturingsvalkuilen en is gebaseerd op de meest recente inzichten uit het praktijkveld.

Inhoud

‘Praktisch Projectmanagement’ volgt de levensloop van het project:

 • Wanneer is er sprake van een project?
 • Hoe start een project?
 • Hoe wordt het project vormgegeven?
 • Hoe kunnen we projecten beheersen?
 • Hoe om te gaan met veranderingen en onzekerheden?
 • Hoe dragen we over en sluiten we het af?

Projectrollen zoals de projectleider, de opdrachtgever, de stuurgroep, projectondersteuning en projectmedewerkers worden verduidelijkt. Je krijgt een methode aangereikt met praktische richtlijnen, technieken en formats die je direct kunt toepassen. De training wisselt bruikbare richtlijnen en theorie af met praktische cases en oefeningen en de levendige praktijkervaring van de trainer.

Leerdoel

Opdoen van basiskennis en technieken om leiding te kunnen geven aan kleine tot middelgrote projecten binnen de context van een organisatie.

Resultaten van de training

 • Kennis van kenmerken, succes– en faalfactoren van projecten.
 • Bekendheid met de belangrijkste begrippen en principes van projectplanning en –management.
 • Toepasbare methode en basistechnieken die je kunt toepassen in je organisatie.
 • Basis communicatievaardigheden om projecten te leiden.

Wie

Leidinggevenden en professionals in de rol van (aankomend) projectleider die bij voorkeur enige praktijkervaring opgedaan hebben met projectmatig werken. Er is geen specifieke kennis van projectmanagement vereist.

Duur

3 dagen of 6 dagdelen

Onderwerpen

 • Wat is een project eigenlijk?
 • Succes– en faalfactoren van projecten
 • Projecten en de moederorganisatie
 • Projectstructuren
 • Opstarten en definiëren van een project
 • Doelstelling, resultaat en afbakening
 • Projectvereisten en kwaliteit
 • Fasering & planning
 • Beheersen van tijd, kosten, kwaliteit en scope
 • Sturen op opbrengsten
 • Voortgang rapporteren
 • Omgaan met onzekerheden en risico’s
 • Wijzigingen tijdens het project
 • Teamorganisatie, rollen en verantwoordelijkheden
 • Communicatie rondom het project
 • Overdracht en onderhoud van het resultaat
 • Persoonlijk actieplan
 • Evaluatie van de cursus

Praktijkcases worden bij voorkeur ontleend aan de eigen organisatie.

Wanneer?calendar

Je kunt deelnemen aan één van onze open-inschrijving trainingen. Bekijk onze geplande bijeenkomsten.

office-buildingDe training wordt ook als in-house training aangeboden. Data en tijdstippen worden dan afgestemd op de eisen en wensen de organisatie. De training kan ook in 6 losse dagdelen worden gepland. Neem contact op met ons voor een aanbieding op maat.

Follow-up

Beoordeling van startdocumenten en projectplannen, gratis voor alle deelnemers tot 3 maanden na afloop van de training. Naar keuze:

 • Formele projecttraining en –certificering (PRINCE2® IPMA, PMI)
 • MS Project / EPM Planningtools trainingen
 • Basis Projectmanagementvaardigheden: persoonlijk, interpersoonlijk en leidinggeven
 • Effectief presenteren
 • Tijd & stress management