PRINCE2® foundation

PRINCE2® foundation

3 daagse training en certificering

Trainer: Arjan van Bommel

Inhoud

De training behandelt de principes, processen, thema’s en technieken zoals Productgericht plannen, Kwaliteits–beoordeling en Risicomanagement van de PRINCE2 Projectmanagementmethode. Het is tevens de voorbereiding op het PRINCE2 Foundation examen, welke na afloop van de training kan worden gedaan. De 3 daagse cursus omvat het volgende:

 • uitleg van de methode
 • individuele en groepsopdrachten gebaseerd op cases
 • groepsdiscussies geleid door de trainer
 • cursistenmap (handout)
 • boek: Projectmanagement op basis van PRINCE2 editie 2009

Bij voorkeur zijn de te hanteren cases afkomstig uit de eigen werksituatie. PRINCE2_swirl_logo

Leerdoel

Na de training zijn deelnemers in staat om:

 • de factoren te benoemen die bijdragen aan projectsucces
 • de PRINCE2 principes, processen en thema’s te omschrijven
 • de belangrijkste management producten te beschrijven
 • de PRINCE2 terminologie te herkennen
 • enkele technieken op eigen projecten toe te passen

Resultaten van de training

 • bekendheid met een gestructureerde en standaardbenadering van projectmanagement
 • in staat zijn om in een PRINCE2 projectomgeving te functioneren
 • goed voorbereid op het PRINCE2 Foundation examen

Deelnemers die geslaagd zijn ontvangen een internationaal erkend certificaat van AXELOS.

Wie

De training wordt aangeraden voor junior projectmanagers, teamleiders, project- en kwaliteitsborging en projectondersteuners die verantwoordelijk zijn voor het managen en ondersteunen van projecten met PRINCE2. De training is geschikt voor alle medewerkers werkzaam binnen elk type project.

Duur

3 dagen. Het examen staat gepland op de laatste dag.

Onderwerpen

 • Definitie van een project
 • Projectmanagement principes
 • De beheersfactoren: tijd, kosten, kwaliteit, scope, risico’s en baten
 • Overview en principes van PRINCE2
 • Processen en thema’s van PRINCE2
 • Projectorganisatie en –rollen
 • Business case van het project
 • Productgerichte planning
 • Risicomanagement
 • Kwaliteit managen
 • Projectinitiatie Documentatie (PID)
 • Projectvoortgang & rapportage met management producten
 • Procedures voor wijzigingen en afwijkingen
 • Projectoverdracht en –afsluiting

Wanneer?calendar

Je kunt deelnemen aan één van onze open-inschrijving trainingen. Bekijk onze geplande bijeenkomsten. Aanmelding betekent dat u een gegarandeerde plek heeft. Onze trainingen gaan altijd door.

office-buildingDe training wordt ook als in-house training aangeboden. Data en tijdstippen worden dan afgestemd op de eisen en wensen de organisatie. De training kan ook in 6 losse dagdelen worden gepland. Neem contact op met ons voor een aanbieding op maat.

Follow-up

Mogelijke vervolgtrainingen:

 • Projectleiderschap I: persoonlijke, interpersoonlijke en managementvaardigheden
 • MS Project / EPM planningtools trainingen
 • Agile/Scrum training
 • Effectief presenteren
 • Tijd & stress management
 • PRINCE2 Practitioner training en certificering

Accreditatie

Deze training is door APMG geaccrediteerd bij de Stichting De Project Academie. De trainer is een geregistreerde PRINCE2 Practitioner en is aanvullend gecertificeerd door APM Group voor het geven van deze training.

PRINCE2® is a trade mark of AXELOS Limited. The swirl logo is a trade mark of AXELOS Limited. Certification is according standards by APM Group.