Programmamanagement

Programmamanagement

Realiseren van strategische organisatieveranderingen middels programma’s

Trainer: Hans van Leeuwen, programmamanager en trainer

organisaties_veranderen_met_programmas

Professioneel projectmanagement stelt u in staat resultaatgericht te werken binnen de beperkingen van tijd, geld, scope en kwaliteit. Met programmamanagement bent u in staat strategische veranderingen voor uw organisatie aan te sturen, veranderingen te initiëren en te monitoren.

Programma’s kenmerken zich door complexiteit, belangenconflicten en (schijnbare) tegenstellingen. In die omgeving moeten duurzame resultaten en effecten worden behaald. Het vraagt een aparte aanpak om deze zaken goed af te stemmen zodat ze optimaal bijdragen tot het business resultaat van de organisatie. De programmatische aanpak die in deze training wordt gedoceerd is gestoeld op vele jaren praktijkervaring en onderzoek binnen gerenommeerde organisaties (profit en overheid) die programmamanagement als veranderinstrument hanteren.

Inhoud

In deze training leert u de begrippenkaders rond programma-, project-, proces- en verandermanagement kennen. U krijgt inzichten en vaardigheden aangereikt die u binnen uw organisatie direct kunt inzetten om strategische veranderingen aan te sturen. In de training maakt u ook kennis met de verschillende methoden voor programma–management en hun sterke en zwakke kanten.

Leerdoel

Het opdoen van inzichten om leiding te geven aan of te adviseren over het inrichten, realiseren en afronden van programma’s.

Resultaten van de training

 • Multidisciplinaire benadering
 • Belicht zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau van programma’s
 • Veel praktische aanwijzingen en vernieuwende inzichten
 • Bruikbare praktijkcases

Wie

Managers, interim-managers, programma-managers, projectmanagers en adviseurs waarvan een adviserende of leidende rol bij grote veranderingen wordt verwacht.

Duur

Deze training wordt in company verzorgd en duurt afhankelijk van de opleidingsvragen één tot drie dagen.

Mogelijke onderwerpen

 • Wat is een programmatische aanpak?
 • Waarom veranderprogramma’s?
 • Relaties tussen programma’s, projecten en strategie
 • Definiëren van programma’s en programmadoelstellingen
 • Aanpak en inrichting van een programma
 • Aansturing en afronding
 • Procesmanagement
 • Verandermanagement
 • Praktijkcases overheid
 • Praktijkcases commerciële organisaties
 • Resultaatmeting en evaluatie van programmasucces

Follow-up

Mogelijke vervolgtrainingen:

 • projectportfoliomanagement
 • innovation delivery
 • procesmanagement
 • projectleiderschap II: managementvaardigheden voor gevorderden