PMO professional (IPMA)

PMO professional (IPMA)

4 daagse training

De laatste jaren wint het hebben van een professioneel Project Management Office (PMO) aan belang. Een PMO is een servicegericht team van gespecialiseerde professionals dat ten dienste staat van de project- en veranderorganisatie op zowel strategisch, tactisch als op operationeel niveau. PMO professionals ondersteunen het management van projecten, maar ook van programma’s en portfolio’s. Zij verzorgen en onderhouden onder andere:

 • tools en technieken
 • processen, procedures en werkinstructies
 • managementinformatie en advies
 • professionalisering, training en coaching

ICB4 Perspective-People-Practice

PRINCE2® foundation

PRINCE2® foundation

3 daagse training en certificering

Trainer: Arjan van Bommel

Inhoud

De training behandelt de principes, processen, thema’s en technieken zoals Productgericht plannen, Kwaliteits–beoordeling en Risicomanagement van de PRINCE2 Projectmanagementmethode. Het is tevens de voorbereiding op het PRINCE2 Foundation examen, welke na afloop van de training kan worden gedaan. De 3 daagse cursus omvat het volgende:

 • uitleg van de methode
 • individuele en groepsopdrachten gebaseerd op cases
 • groepsdiscussies geleid door de trainer
 • cursistenmap (handout)
 • boek: Projectmanagement op basis van PRINCE2 editie 2009

Bij voorkeur zijn de te hanteren cases afkomstig uit de eigen werksituatie. PRINCE2_swirl_logo (meer…)

Innovation Delivery introduction

Innovation Delivery

Introduction Training, 2 dagen

U wilt binnen uw eigen organisatie innovatie stimuleren en realiseren. U herkent dat vernieuwing vaak niet uitwerkt zoals u het voor ogen had. Productmanagers, strategische beslissers, ontwikkelaars en marketeers hebben behoeften aan nieuwe inzichten en een nieuwe aanpak om innovatie daadwerkelijk te realiseren en de succeskansen te verhogen. Wij noemen dat Innovation Delivery, het implementeren van nieuwe ideeën om waarde te creëren.

IDmodelv01-stappenIn deze 2-daagse training leert u op een andere wijze naar uw eigen organisatie, eigen klanten en uw eigen producten en diensten te kijken. U leert nieuwe verbanden en verbindingen te leggen om vernieuwing in gang te zetten. Innovation Delivery richt zich op het daadwerkelijk realiseren en op de markt brengen van nieuwe ideeën om waarde te creëren. Een praktisch model helpt u om innovatie ook binnen uw eigen organisatie te stimuleren. (meer…)

PRINCE2® practitioner

PRINCE2® practitioner

3 daagse training & certificering

Trainer: Arjan van Bommel

Inhoud

De training behandelt de principes, processen, thema’s/werkwijzen zoals Productgericht plannen, Kwaliteits–beheersing en Risicomanagement van de PRINCE2 Projectmanagementmethode. Het is tevens de voorbereiding op het PRINCE2 Practitioner examen, welke na afloop van de training kan worden gedaan. De 3 daagse cursus omvat het volgende:

 • Diepgaande uitleg van de methode en de wijze waarop deze kan worden toegepast
 • Individuele en groepsopdrachten gebaseerd op cases
 • Groepsdiscussies geleid door de trainer
 • Cursistenmap (hand-out)
 • De officiële manual van OGC — Managen van Succesvolle Projecten met PRINCE2™

Bij voorkeur zijn de te hanteren cases afkomstig uit de eigen werksituatie. De training, het studiemateriaal en het examen kunnen ook in het Engels worden verzorgd.

PRINCE2_swirl_logo (meer…)

Management van projecteisen

Management van projecteisen

2 daagse training

Trainer: Johan Martens 

Het kennen van de projecteisen (requirements) is een belangrijke, zo niet ‘de’ belangrijkste, factor voor het slagen van een project. Het gebeurt regelmatig dat tijdens de voortgang van het project nieuwe eisen, al dan niet terecht, in het project worden opgenomen, terwijl reeds bestaande eisen vergeten of maar half geïmplementeerd worden. Dit leidt vaak tot grote frustratie van de klant en de project sponsors. In deze tweedaagse workshop leert u technieken om requirements te definiëren, deze te documenteren, en te prioriteren. Bovendien wordt er ingezoomd op het beheren van de eisen vanaf het begin van het project tot aan de oplevering van het resultaat. Een case en praktische voorbeelden helpen u om deze aanpak ook binnen uw eigen organisatie uit te voeren.

Overview projectmanagement standaarden en methoden

Overview projectmanagement standaarden en methoden

Eéndaagse workshop

directionsDeze cursus geeft u een overzicht van de verschillende gangbare projectstandaarden en methoden. Er zal een vergelijking worden gemaakt tussen PMI, PRINCE2, IPMA en SCRUM. Wat zijn de overeenkomsten, wat zijn de verschillen en waar u op moet letten indien u een keuze wil maken?

Projectmanagement voor gevorderden

Projectmanagement voor gevorderden

Tweedaagse training

Trainers: Arjan van Bommel en Johan Martens

5Training voor ervaren projectmanagers waarin dieper wordt ingegaan op de belangrijkste concepten en technieken, zoals de projectplanning en controlecyclus, fasering, risicomanagement, communicatie en besluitvorming. De training blijft een goede balans tussen theorie en praktische vaardigheden en tussen de methodische en menselijke kant van projecten. (meer…)

Inschatten van projectkosten en –doorlooptijden

Inschatten van projectkosten en –doorlooptijden

Cursus voor gevorderden

Trainer: Johan Martens

Budgetting2Het maken van een degelijk onderbouwde kostenraming en tijdsplanning is noodzakelijk voor degelijke besluitvorming. Het schatten van toekomstige kosten en doorlooptijden is een complexe opgave, die vaak wordt ondernomen onder enorme tijdsdruk vanwege de klant, onder druk van de competitie en onder druk van eigen management. (meer…)

Financieel management van projecten

Financieel management van projecten

Cursus voor gevorderden

Trainer: Johan Martens

Project-Finance

Projectmanagers zijn vandaag de dag niet alleen verantwoordelijk voor het halen van de technische doelstellingen en het naleven van de planning, zij worden ook geacht bij te dragen aan de winstgevendheid en de financiële doelstellingen van de organisatie. Dit betekent dat projectmanagers in staat moeten zijn om het projectbudget te beheren, hierover accuraat te rapporteren en een forecast uit te brengen over de financiële uitkomst van het project. (meer…)